U organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije, u saradnji sa upravljačima zaštićenih područja („Rezervat Uvac“ d.o.o, Centar za prirodne resurse „Natura“ i Udruženje građana „Jadovnik – oaza netaknute prirode“), organizovano je četvrto zimsko brojanje beloglavog supa u periodu od 24.–27. novembra 2016. godine. Redovno godišnje zimsko brojanje beloglavog supa u Srbiji se realizuje u okviru međunarodnog zimskog cenzusa beloglavog supa na Balkanu koji se izvodi na svim lokacijama u približno isto vreme (krajem novembra ili početkom decembra).