zelenazemlja-sxLjudi na Zemlji su 19. avgusta, više od četiri meseca pre kraja 2014, potrošili resurse na planeti za ovu godinu, upozorili su istraživači. To znači da je utrošeno više resursa nego što planeta može da podnese i ukazuje na dalji rast preterane potrošnje. Više resursa nego što Zemlja može da izdrži ljudi troše u poslednje četiri decenije i Dan prekoračenja potrošnje resursa stiže svake godine sve ranije.

 

Zemlja bi, da bi zadovoljila tražnju resursa i usluga koje iz njih proističu, trebalo da bude više nego jedan i po put veća nego što jeste, zaključili su istraživači nezavisne Globalne mreže za ekološki otisak koji su računali koliko su ekoloških resursa (tlo, ribe, šume, čista voda) ljudi potrošili.

Do sredine sedamdesetih godina prošlog veka ljudi nisu kršili ekološke granice. Međutim, u poslednje četiri decenije Rastuća populacija i veća potrošnja znače da Dan prekoračenja potrošnje prirodnih resursa Zemlje stiže svake njihov ekološki otisak veći je nego što Zemlja može da izdrži. godine sve ranije, preneo je EurActiv.com.

 

Taj koncept podrazumeva razdvajanje ekonomskog rasta od trošenja prirodnih resursa (sirovina, vode, vazduha ili ekosistema). Evropska komisija je u septembru 2011. godine objavila Mapu puta do Evrope koja efikasno troši resurse gde je preporučila uvođenje indikatora i ciljeva efikasnog trošenja resursa u 28 članica EU.
   Glavne ideje iz te mape razvijene su u sedmom Programu ekološke akcije EU čiji je cilj da preobrati EU u ekonomiju koja efikasno troši resurse, koja je „zelena“, konkurentna i smanjuje emisiju ugljenika.
   Istraživači su utvrdili da je ove godine taj dan 19. avgust, dan ranije nego 2013.Inače, ekološki otisak predstavlja odnos potrošnje resursa i raspoloživog potencijala planete.  Dan prekoračenja potrošnje resursa stiže sve ranije pošto iz godine u godinu rastu potrošnja po stanovniku i emisija gasova sa efektima staklene bašte.

Do sredine veka, kako se procenjuje, ljudima će biti potrebne tri planete.

   „Moramo da zaustavimo trošenje kapitala prirode i, pre svega, sprečimo ispuštanje više ugljen dioksida u atmosferu koje je posledica neodržive potrošnje resursa i fosilnog goriva“, rekla je za švedsku televiziju SVT ekspertkinja Svetskog fonda za prirodu Karina Borgstrem-Hanson (Carina Borgström-Hansson).

Finska, Kanada i Australija neke su od zemalja koje proizvode više resursa nego što ih troše ali većina industrijski razvijenih zemalja daleko je od toga.

   „Ako zaista želimo da pređemo na održivo društvo koje efikasno troši resurse, moramo smanjiti traćenje resursa na planeti pre nego što šteta bude nemerljiva ili tolika da je nemoguće ispraviti je ili je to moguće samo uz ogromne troškove“, upozorio je generalni sekretar Svetskog fonda za prirodu Hokan Virten (Håkan Wirtén).

Izvor: EurActiv.rs

Foto: Sxc.hu